Formalności pogrzebowe

 • W przypadku śmierci kogoś bliskiego w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie, czy nastąpił zgon.

 • Następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy - tel.: (71) 325-67-93

 • Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stwierdzenie zgonu jest podstawą do przetransportowania zwłok przez zakład pogrzebowy.

 • Ciało przewozi się do kostnicy miejskiej lub do naszego zakładu pogrzebowego, który dysponuje własną chłodnią.

 • Udając się do zakładu pogrzebowego, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:
  • kartę zgonu, wystawioną przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
  • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury lub renty w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą.

  Nasz zakład pogrzebowy pomaga we wszystkich elementach procedury formalnoprawnej, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS oraz wyrobieniem aktu zgonu.

 • W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku takie jak:
  • data pogrzebu, kremacji
  • wybór cmentarza i miejsca pochówku
  • wybór trumny
  • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego.


Cmentarze komunalne Wrocław - kliknij

Nasze biuro

1-st AKS Usługi Pogrzebowe
Kazimierz Stefaniak


ul.Osobowicka 59
51-001 Wrocław

TEL:  71 325 67 93
GSM:  607 364 850
FAX:  71 391 59 82